Logo Fundacji Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza

Generator Przelewów Fundacji Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza w Rzeczycy

Wesprzyj cele Fundacji Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza w Rzeczycy przez dobrowolne wpłaty na konto:
03 1240 1545 1111 0010 7455 6473

UWAGA:
Taką wpłatę można potraktować jako: Darowiznę na cele ochrony dziedzictwa kulturalnego, nie wyżej niż w kwocie stanowiącej 6% dochodu podatnika.
Wystarczy tę kwotę darowizny wpłacić na konto Fundacji z adnotacją:
Darowizna na utworzenie muzeum ks. J. Kitowicza.
Dane do przelewu
nazwa zleceniodawcy:
nazwa zleceniodawcy cd.:
kwota:
blankiet: