ZARZĄD FUNDACJI:

 

 

Prezes Zarządu Fundacji
ks. Henryk Linarcik

 

 

Członek Zarządu:
Bogdan Kącki
Włodzimierz Adam Kwatek
Stanisława Kosiacka

Rada Fundacji:
Piotr Grzegorz Legutowski
Bogusława Halina Kobacka
Maria Jolanta Ochota