Generator Przelewów

Generator Przelewów Fundacji Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza w Rzeczycy

Wesprzyj cele Fundacji Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza w Rzeczycy
przez dobrowolne wpłaty na konto:
03 8985 0004 0020 0212 2526 0001

UWAGA:
Taką wpłatę można potraktować jako: Darowiznę na cele ochrony dziedzictwa kulturalnego, nie wyżej niż w kwocie stanowiącej 6% dochodu podatnika.
Wystarczy tę kwotę darowizny wpłacić na konto Fundacji z adnotacją:
Darowizna na utworzenie muzeum ks. J. Kitowiczowi.

Dane do przelewu

 

nazwa nadawcy:   nazwa odbiorcy cd.:   kwota: blankiet: