Zarząd

ZARZĄD FUNDACJI:

Prezes Zarządu Fundacji
ks. Henryk Linarcik

Członek Zarządu:
Bogdan Kącki
Włodzimierz Adam Kwatek

Rada Fundacji:
Piotr Grzegorz Legutowski
Bogusława Halina Kobacka
Maria Jolanta Ochota